Hvorfor Ålhytta

Ålhytta er det estetiske, funksjonelle og stilsikre valget. Med sine rene linjer, lave mønehøyde og dempede uttrykk spiller den på lag med omgivelsene og glir godt inn i terrenget. En Ålhytte lar naturen og omgivelsene spille hovedrollen. Siden 1966 har det blitt bygget mellom 2000 og 3000 Ålhytter, og helt fra starten av og frem til i dag har Ålhytta høstet oppmerksomhet og positiv omtale for sitt konsept og gode arkitektur.

Tilpasning til naturen
Ålhytta er ikke mange hyttetyper med ulike navn, men et modulsystem som gjør at du kan skreddersy din egen hytte til din tomt. Hver tomt har sine unike kvaliteter, og det å ivareta disse vil være avgjørende for at hyttedrømmen skal bli en virkelighet. Hvor kommer lyset inn om morgenen og hvor avslutter det dagen, hvor kommer vinden, hvilken utsikt vil du ha fra kjøkkenvinduet, hvor bør den skjermede uteplassen ligge? Dette og mye mer er viktige vurderinger du må legge til grunn for innholdet i hytta og plasseringen av den. Ved å tilby et fleksibelt modulsystem, som tar hensyn til tomtens kvaliteter så vel som til dine ønsker og behov, er vi trygge på at vi kan gjøre din hyttedrøm til virkelighet.

Arkitekturen
Ålhyttas filosofi kan kort oppsummeres i ”hvorfor bygge stort når man kan bygge smart?”. Samtidig er Ålhytta det estetiske og funksjonelle valget, som lar naturen spille hovedrollen. Uavhengig av trender, men likevel med stilrene linjer, lave mønehøyder og dempede uttrykk glir den fint inn i terrenget. Ålhytta er ikke et monumentalt byggverk i seg selv, men forholder seg til naturen og landskapet. Den bygger på de samme prinsippene som den tradisjonelle, norske stavkonstruksjonen; et bærende skjelett av dragere og søyler med utfyllende veggelement. Den stramme stilen forsterkes av de langsgående vinduene, som henvender seg til omgivelsene og åpner hytteveggen.

En Ålhytteeier forvalter en kulturarv. Den internasjonale organisasjonen for vern av kulturminner, International Counsil of Monuments and Sites (ICOMOS), har laget en liste over 25 norske byggverk fra det 20. århundre som de foreslår at UNESCO skal frede. Ålhytta er ett av disse. Eirik Bøe i ICOMOS sier at de ønsker å frede Ålhytta for ettertiden, fordi den er en arkitektonisk perle, samtidig som den er allemannseie.